CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK personelinin özlük, sağlık ve emeklilik haklarının iyileştirilmesini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve ailelerinin özlük, sağlık ve emeklilik haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek “Önümüzdeki dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve risklerin bertaraf edilmesi için TSK’nın vazifesini en iyi şekilde icra etmesinin hayati önemi haiz olduğu gerçeğinden hareketle, TSK personeli için bütüncül bir yaklaşımla detaylı bir iyileştirme çalışmasının kısa sürede yapılması ihtiyacı bulunmaktadır” dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

“LOJMAN VE MİSAFİRHANE İMKANLARI SAĞLANMALIDIR”

“Önümüzdeki dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve risklerin bertaraf edilmesi için TSK’nın vazifesini en iyi şekilde icra etmesinin hayati önemi haiz olduğu gerçeğinden hareketle, TSK personeli için bütüncül bir yaklaşımla detaylı bir iyileştirme çalışmasının kısa sürede yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Öncelikle ve acil olarak hayata geçirilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.

Lojman ve Misafirhane İhtiyaçları: Askeri personel görev yapısı ve tabi olduğu mevzuat gereğince ortalama 2-3 yılda bir atama görmekte, ailesi ile birlikte çok sık yer değiştirmektedir. Bu durum askeri personelin ve ailelerinin yerleşik bir hayat kurmasını zorlaştırmakta, memleketlerinden uzakta görev yapan personel ve aileleri için lojman/misafirhane ve orduevi gibi imkanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda TSK tarafından icra edilen harekat görevlerinin gereği olarak birçok birlik ve komutanlığın garnizon değişikliği yapmış olmaları da mevcut lojman/misafirhane imkanlarının yetersiz kalmasına sebebiyet vermiştir. Askeri personelin lojman/misafirhane sorunu giderilecek şekilde ve sadece doğu görevlerinde değil özellikle üç büyük ilin içerisinde olduğu batı garnizonlarında da barınma sorununu ortadan kaldıracak şekilde öncelikle bina kiralanması yoluyla acil ihtiyaç giderilmeli, müteakiben yeteri kadar lojman/misafirhane inşa edilerek barınma sorunu kalıcı olarak çözülmelidir. Ancak kısa vadede bunun mümkün olmaması durumunda yapılacak özel bir düzenleme ile personele, görev yapılan şehrin özellikleri gözetilerek uygun miktarda nakit kira yardımı yapılmalıdır.

“ASKERLER VE AİLELERİ İÇİN SOSYAL İMKANLAR SAĞLANMALI”

Sosyal Tesisler: Halihazırda kullanılmakta olan sosyal tesisler, artan personel mevcutları ve birlik hareketlilikleri nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Ayrıca uzun yıllardır askeri sosyal tesislerin bakım ve onarımları için yeterli ödenek tahsis edilmediği, askeri sosyal tesislerin sınırlı kar oranlarıyla elde ettikleri gelirlerin bu ihtiyacın karşılanmasına yeterli gelmediği bilinmektedir. Bu kapsamda öncelikle mevcut askeri sosyal tesislerin bakım ve onarımları için yeterli ödenek tahsis edilmeli, müteakiben eksik kalan ihtiyacın karşılanması için yeni sosyal tesisler yapılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca mevcut tesislerin kullanım haklarının askeri personel mevcutları ve sorumluluk/müessiriyet prensiplerine göre yeniden düzenlenmeli, artık TSK’da mevcudiyetleri yadsınamaz bir gerçek olan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş/erler ve aileleri için daha fazla sosyal imkan sağlayacak şekilde gazino ve misafirhaneler açılmalı/mevcut sayılar artırılmalıdır.

“MAAŞLARDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR”

Özlük Hakları: Mevcut durumda; makam ve görev tazminatından faydalanamayan kıdemli binbaşılar ile astsubay başçavuş ve kıdemli başçavuşlara emekli maaşlarına da yansıyacak şekilde tazminat verilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenleme ile bahse konu statü ve rütbelerdeki personelin emeklilerine de geçmiş yıllarda verilmiş ve yerine getirilmemiş taahhütlerin gereğinin yapılması zorunludur. TSK personeline 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun EK-17’nci maddesine göre ödenmekte olan TSK tazminat oranlarında düzenleme yapılarak maaşlarda ilave iyileştirmeler yapılmalıdır.

Erken ve resen emeklilik işlemleri: Son dönemde, siyasi yaklaşımın da etkileriyle, henüz emeklilik hakkını kazanmamış albayların Yüksek Askeri Şüra kararları ile resen emekli edilmeleri personelde kaygı, umutsuzluk ve geleceğe yönelik bir belirsizliğe yol açmaktadır. Yargı denetimine kapalı bir işlem olan YAŞ kararlarıyla üst düzey subayların emekliğe sevk edilmesi yerine hakkında herhangi bir iddia olan personelin yargı yolu açık idari işlemlerle (Yüksek Disiplin Kurulu, Mahkeme kararı vb) görevden ayrılması ve böylece personel arasında güvensiz ortamın oluşmasının önüne geçilmesi gereklidir.

“SAĞLIK İHTİYAÇLARI ZAMANINDA KARŞILANMAMAKTADIR”

Sağlık Hususları: Askeri hastanelerin kapatılması sonrasında TSK personeli ile ailelerinin sağlık ihtiyaçlarının yeterince ve zamanında karşılanamadığı aşikardır. Günümüzde orta ölçekli KOBİ’ler bile istihdamı ve tercih edilebilirliği artırmak için çalışanlarına özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmaktadır. Ailesinden ayrılarak göreve giden TSK personelinin gözünün arkada kalmayarak görevine odaklanmasını temin etmek için, en azından Askeri Sağlık Sistemi yeniden tesis edilinceye kadar, devlet tarafından TSK personeli ile eş ve çocukları için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırılması sağlanmalıdır. TSK personelinin her türlü siyasi, ideolojik, tarikat-cemaat vb. yapının etkisinden uzak olarak tamamen devlete, Atatürk ilkelerine ve Anayasal değerlere sadakatle ve askerlik yeminine uygun görev yapmasına olanak sağlayacak bir ortam oluşturulmalıdır. Ülkemizin gözbebeği ve her türlü siyasi mülahazaların dışında olması gereken TSK’nın gelişimi ve güçlenmesi için, başta yukarıda sıralanan konular olmak üzere her türlü hususta üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun takdirine ve dikkatine sunuyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x